Informacje podstawowe

Dom Pomocy Społecznej położony jest w miejscowości Mnichów, przy trasie E-77, około 9 km na południe od Jędrzejowa i ok. 30 km na północ od Kielc – woj. świętokrzyskie. Nowo oddana droga ekspresowa umożliwia szybki i bezproblemowy dojazd zarówno do pobliskiego Jędrzejowa  jak i do Kielc.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie dysponuje 124 miejscami.

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki i utrzymania osobom w nim przebywającym oraz zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i umożliwienie rozwoju osobowości.

Ośrodek składa się z dwóch budynków mieszkalnych. Budynek główny, w którym zamieszkuje sto podopiecznych jest budynkiem parterowym, w skład którego wchodzą:

  • pawilony z pokojami mieszkalnymi i niezbędną infrastrukturą (pokojem dziennym, pomieszczeniem kuchennym, jadalnią i łazienkami)

  • kuchnia z zapleczem magazynowo – socjalnym

  • kaplica

  • dyżurka pielęgniarek z pokojem zabiegowym

  • inne pomieszczenia pomocnicze

Odrębny budynek przeznaczony jest na pobyt dla 24 osób.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie położony jest na terenie 10 hektarowej działki, otoczony zielenią z terenem do rekreacji i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

Przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie funkcjonuje „Warsztat Terapii Zajęciowej”, w którym organizowane są zajęcia zarówno dla mieszkanek DPS, jak i dla podopiecznych ze środowiska.

Opiekę medyczną nad mieszkankami sprawują lekarz psychiatra i internista.

Organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie jest Powiat Jędrzejowski.

Skip to content